Dolnobenešovská kantáta - mezinárodní setkání pěveckých sborů

Mezinárodní setkání pěveckých sborů pod názvem Dolnobenešovská kantáta proběhne ve dnech 14 - 16. 9. 2018 v Dolním Benešově, za účasti domácích pěveckých sborů Rozmar a Nezmar, polského Chór Parafialny z Pisarzowic, maďarského Phoenix choir z Kisujszallas a slovenského Speváckého zboru Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplic.

Projekt „Dolnobenešovská kantáta - mezinárodní setkání pěveckých sborů“ s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001577 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia. Polským partnerem projektu je Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Wilamowicach.

Cílem projektu je umožnit českým a polským pěveckým sborům uměleckou konfrontaci, setkání, dialog, navázání a rozvoj kontaktů, spolupráce a partnerství a rovněž podporu tradice setkávání pěveckých sborů partnerských měst. Smyslem projektu je významná podpora záměrů posilujících identitu tradice v oblasti činnosti pěveckých sborů, výměna zkušeností, sdílení dobré praxe a posílení pocitu sounáležitosti občanů příhraničí

kalendář

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

aktuálně u nás

Kulturní dům Dolní Benešov
je zde pro Vás

Kulturní dům je příspěvkovou organizací města Dolní Benešov.
V regionu patří k objektům s největší kapacitou, s kvalitní vybaveností a výhodnou lokací. V KD je možno konat kulturní, společenské, vzdělávací akce v různém rozsahu. K dispozici je velký sál s kapacitou 420 osob. Jeviště odpovídá vybavením požadavkům zájezdových divadel, koncertů velkých hudebních těles. K dispozici je dále přísálí s kapacitou cca 80 míst a barem pro oslavy, školení, projekce atd.

Všechna práva vyhrazena, Copyright kddb.cz - Kulturní dům Dolní Benešov
Vytvořil: Vítězslav Němec

Navštivte také: