20 LET SPOLU

20letspolu rollup 

Projekt 20 LET SPOLU s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002133, který 
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia si klade za cíl realizaci dvou třídenních integračních setkání zástupců partnerských měst Dolního Benešova a Wilamowic uspořádaných na obou stranách hranice. Tento projekt umožní setkání a dialog, během kterého bude shrnuta dosavadní dvacetiletá spolupráce obou partnerů a budou hledány a vytýčeny nové specifické směry spolupráce, které bude možno
v následujících letech rozvíjet. Realizací aktivit dojde k prohloubení dosavadní česko-polské přeshraniční spolupráce, vzniku nových přeshraničních vztahů mezi občany, což posílí jejich integraci a společnou kulturní identitu.  Projektu se zúčastní zástupci partnerských měst, místní samosprávy, kulturních institucí, uměleckých skupin, škol, organizací sdružujících ženy, seniory a hasiče. Tito lidé v posledních dvaceti letech budují a rozvíjejí spolupráci
v těch oblastech, ve kterých pracovali a socializovali se ve svém prostředí. Projekt přispěje
k pokračování iniciované spolupráce ve vzdělávacích, sociálních a kulturních oblastech
a podnikne další kroky směřující k podávání žádostí o finanční prostředky EU a integraci komunity v oblasti podpory.

 

logo 20let spolu web

kalendář

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

aktuálně u nás

Kulturní dům Dolní Benešov
je zde pro Vás

Kulturní dům je příspěvkovou organizací města Dolní Benešov.
V regionu patří k objektům s největší kapacitou, s kvalitní vybaveností a výhodnou lokací. V KD je možno konat kulturní, společenské, vzdělávací akce v různém rozsahu. K dispozici je velký sál s kapacitou 420 osob. Jeviště odpovídá vybavením požadavkům zájezdových divadel, koncertů velkých hudebních těles. K dispozici je dále přísálí s kapacitou cca 80 míst a barem pro oslavy, školení, projekce atd.

Všechna práva vyhrazena, Copyright kddb.cz - Kulturní dům Dolní Benešov
Vytvořil: Vítězslav Němec

Navštivte také: